Ciprian Păltineanu

Vladimir Dokuzanov

CEO Extensa

Владимир Докузанов е собственик и управител на Extensa - софтуерна компания специализирана в проектиране, изработка, поддръжка и развитие на електронни магазини. Владимир е бизнес консултант и софтуерен специалист с над 15 годишен опит в създаването на софтуер и уеб базирани системи. Пряко комуникира и работи с клиентите на компанията при определяне на техните нужди, дефиниране на бизнес цели и намиране на най-оптимални решения. От 2011 г. професионалният му фокус е изцяло в сферата на електронната търговия, като през този период участва активно в работата над редица български и международни проекти.