Ciprian Păltineanu

Nikola Minkov

Founder & CEO SERPACT

Никола Минков е основател и CEO на Serpact – българска дигитална агенция с фокус SERP оптимизация (познат в България като SEO). За кратко време успява да събере екип от над 15 специалисти в областта и днес Serpact е един от лидерите на българския, европейския и световния пазар. Към момента е единствената българска SEO агенция: - носител на ESA {Europeаn Search Awards}; - носител на GSA {Global Search Awards}; - акредитирана от световни агенции; - с презентирано Case Study, пред Google в Цюрих; Силата на Serpact e изготвянето на content marketing стратегии, изграждането на технически задания, техническо SEO и изготвяне на стратегии за определени пазари откъм органичен трафик.